Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας/Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 10-10-2008

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΕΙΑΣ 2008

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, όπως καθιερώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και τον Π.Ο.Υ, σηματοδοτεί την πολυτιμότητα αυτής της αξίας στις σύγχρονες, ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες.
Κάθε χρόνο η σημερινή ημέρα, προβάλλει θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία προάγοντας έτσι μια διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με μεγάλα ζητούμενα την υιοθέτηση ενός καλλίτερου τρόπου ζωής μέσω της προαγωγής ψυχικής υγείας, την ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας, την καταπολέμηση των αρνητικών στάσεων απέναντι στους ψυχικά ασθενείς.
Για το έτος 2008 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας επέλεξε ως ιδιαίτερο θέμα προβολής την ανάδειξη της οικουμενικότητας των προβλημάτων Ψυχικής Υγείας . Πράγματι τα Ψυχικά Προβλήματα προσβάλλουν χωρίς διακρίσεις συναντώνται σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα. Επιπλέον για το 2008 η Παγκόσμια .Οργάνωση προβάλλει την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων Ψυχικής Υγείας και παράλληλα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ενεργοποίησή τους προκειμένου να τροποποιηθούν αντιλήψεις και να ξεπεραστούν προκαταλήψεις.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκτιμά ότι στην Κέρκυρα το 2008 το πνεύμα της σημερινής ημέρας αναδεικνύεται με την επίτευξη του στόχου της κατάργησης του ψυχιατρικού ασύλου και τη δημιουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στις τρεις βαθμίδες περίθαλψης: Η λειτουργία Μονάδων όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό, η Ψυχιατρική Κλινική που πρόκειται να ενταχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο, οι Ξενώνες Αποκατάστασης, το Νοσοκομείο Ημέρας, ο Μετανοσοκομειακός Ξενώνας, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός, αποτελούν την σύγχρονη απάντηση στις ποικιλόμορφες ανάγκες φροντίδας στον Τομέα της ψυχικής υγείας στον Νομό μας.
Για την προώθηση του σημαντικού έργου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης απαιτήθηκαν 20 περίπου χρόνια προσπάθειας και η επίτευξή των μέχρι σήμερα πραγμάτων είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης των εκάστοτε Διοικήσεων και όλων των εργαζομένων προς τον τελικό στόχο.
Επισημαίνεται όμως η ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών για την κάλυψη της φροντίδας που συνδέεται με τα προβλήματα των εξαρτήσεων ( πέραν του προγράμματος που πρόκειται να λειτουργήσει), τα νοητικά προβλήματα, την τρίτη ηλικία και το αλκοόλ.
Παρ΄όλα αυτά εκτιμάται ότι η κοινωνία της Κέρκυρας διαθέτει σήμερα προνομιακές (σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας) υπηρεσίες ψυχικής υγείας ικανές να προσεγγίζουν με σφαιρικό τρόπο τα αιτήματα για ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο όμως θεωρεί ότι η σημερινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και γι’αυτό απαιτείται από πλευράς Πολιτείας, εργαζομένων και κοινωνικού συνόλου η συνεχής υποστήριξη των νέων αυτών υπηρεσιών μέσω μιας διαχρονικής αναζήτησης βελτιώσεων και διάθεσης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα η βιωσιμότητα και οι δείκτες ποιότητας της λειτουργίας τους κυρίως ως προς την παράμετρο που αφορά την επάρκεια του προσωπικού, δείκτες αυτοί ευδιάκριτοι και αντικειμενικοί που καθορίζουν την θεραπευτικότητα μιας υπηρεσίας και την διαφοροποιούν από τις πρακτικές του παρελθόντος.
Εκτιμάται ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία της Κέρκυρας στην διαδρομή αυτών των αλλαγών έχει ήδη αναδείξει πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι νέες υπηρεσίες αποτελούν μία αδήριτη αναγκαιότητα και γι’αυτό η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει να τις στηρίζει.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας/Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 10-10-2008

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΕΙΑΣ 2008

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, όπως καθιερώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και τον Π.Ο.Υ, σηματοδοτεί την πολυτιμότητα αυτής της αξίας στις σύγχρονες, ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες.
Κάθε χρόνο η σημερινή ημέρα, προβάλλει θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία προάγοντας έτσι μια διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με μεγάλα ζητούμενα την υιοθέτηση ενός καλλίτερου τρόπου ζωής μέσω της προαγωγής ψυχικής υγείας, την ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας, την καταπολέμηση των αρνητικών στάσεων απέναντι στους ψυχικά ασθενείς.
Για το έτος 2008 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας επέλεξε ως ιδιαίτερο θέμα προβολής την ανάδειξη της οικουμενικότητας των προβλημάτων Ψυχικής Υγείας . Πράγματι τα Ψυχικά Προβλήματα προσβάλλουν χωρίς διακρίσεις συναντώνται σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα. Επιπλέον για το 2008 η Παγκόσμια .Οργάνωση προβάλλει την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων Ψυχικής Υγείας και παράλληλα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ενεργοποίησή τους προκειμένου να τροποποιηθούν αντιλήψεις και να ξεπεραστούν προκαταλήψεις.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκτιμά ότι στην Κέρκυρα το 2008 το πνεύμα της σημερινής ημέρας αναδεικνύεται με την επίτευξη του στόχου της κατάργησης του ψυχιατρικού ασύλου και τη δημιουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στις τρεις βαθμίδες περίθαλψης: Η λειτουργία Μονάδων όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό, η Ψυχιατρική Κλινική που πρόκειται να ενταχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο, οι Ξενώνες Αποκατάστασης, το Νοσοκομείο Ημέρας, ο Μετανοσοκομειακός Ξενώνας, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός, αποτελούν την σύγχρονη απάντηση στις ποικιλόμορφες ανάγκες φροντίδας στον Τομέα της ψυχικής υγείας στον Νομό μας.
Για την προώθηση του σημαντικού έργου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης απαιτήθηκαν 20 περίπου χρόνια προσπάθειας και η επίτευξή των μέχρι σήμερα πραγμάτων είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης των εκάστοτε Διοικήσεων και όλων των εργαζομένων προς τον τελικό στόχο.
Επισημαίνεται όμως η ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών για την κάλυψη της φροντίδας που συνδέεται με τα προβλήματα των εξαρτήσεων ( πέραν του προγράμματος που πρόκειται να λειτουργήσει), τα νοητικά προβλήματα, την τρίτη ηλικία και το αλκοόλ.
Παρ΄όλα αυτά εκτιμάται ότι η κοινωνία της Κέρκυρας διαθέτει σήμερα προνομιακές (σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας) υπηρεσίες ψυχικής υγείας ικανές να προσεγγίζουν με σφαιρικό τρόπο τα αιτήματα για ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο όμως θεωρεί ότι η σημερινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και γι’αυτό απαιτείται από πλευράς Πολιτείας, εργαζομένων και κοινωνικού συνόλου η συνεχής υποστήριξη των νέων αυτών υπηρεσιών μέσω μιας διαχρονικής αναζήτησης βελτιώσεων και διάθεσης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα η βιωσιμότητα και οι δείκτες ποιότητας της λειτουργίας τους κυρίως ως προς την παράμετρο που αφορά την επάρκεια του προσωπικού, δείκτες αυτοί ευδιάκριτοι και αντικειμενικοί που καθορίζουν την θεραπευτικότητα μιας υπηρεσίας και την διαφοροποιούν από τις πρακτικές του παρελθόντος.
Εκτιμάται ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία της Κέρκυρας στην διαδρομή αυτών των αλλαγών έχει ήδη αναδείξει πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι νέες υπηρεσίες αποτελούν μία αδήριτη αναγκαιότητα και γι’αυτό η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει να τις στηρίζει.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ