Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

Πρόγραμμα ετήσιου κύκλου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Πρόγραμμα ετήσιου κύκλου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη:
η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης" 

.

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

Πρόγραμμα ετήσιου κύκλου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Πρόγραμμα ετήσιου κύκλου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη:
η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης"