Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Εθελοντισμός


Τατιάνα Καρύδη
Κοινωνική λειτουργός
Κ.Ψ.Υ.-Ι.Κ.Π.

Ο εθελοντισμός με την ευρεία έννοια, καθορίζεται ως η συνεισφορά ατόμων στο πλαίσιο μίας μη-κερδοσκοπικής, μη-αμειβόμενης δράσης που δεν προβλέπει επαγγελματική εξέλιξη, με σκοπό την ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας ή της κοινωνίας γενικότερα.
Ο εθελοντισμός παίρνει διάφορες μορφές, που κυμαίνονται από τις παραδοσιακές συνήθειες της αμοιβαίας εξυπηρέτησης, σε χειρισμούς της κοινότητας σε ώρα κρίσης, και στην πρωτοποριακή εθελοντική προσπάθεια ανακούφισης, επίλυσης συγκρούσεων και εξάλειψης της φτώχειας. Οι μορφές που παίρνει η εθελοντική προσφορά σήμερα, διευρύνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, ως τις οργανωμένες προσπάθειες για προστασία του περιβάλλοντος, κι από τη δραστηριοποίηση ομάδων πολιτών για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ως την προσφορά σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες.
Η εθελοντική δράση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί η ίδια μία μαθησιακή εμπειρία, αναπτύσσει τις κοινωνικές, επικοινωνιακές δεξιότητες του εθελοντή, και ο ίδιος ο εθελοντής είναι πομπός αλλά και δέκτης των ωφελειών που προκύπτουν από την εθελοντική του δράση.
Η ανάγκη για εθελοντική προσφορά είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ, δεδομένων των αντίξοων επιπτώσεων των παγκοσμίων προβλημάτων, όπως είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η χρήση ναρκωτικών, ο ιός του AIDS στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.
Παρά τις προσπάθειες του κράτους Πρόνοιας, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ζουν κάτω από εξαθλιωμένες συνθήκες απόλυτης φτώχειας και αδυναμίας, αναπηρίας, που η ποιότητα ζωής τους δεν είναι αυτονόητη, αλλά εξαρτάται από το βαθμό της δικής μας ευαισθησίας.
Είναι δεδομένη η σύγχρονη τάση της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, να αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες ευθύνες στη διαδικασία της ανάπτυξης.
Η συμβολή των εθελοντών ως κοινωνική προσφορά προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είναι ανεκτίμητης αξίας με ευρύτητα δράσης, και με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, διότι εκείνο που κυρίως προσφέρεται είναι η καρδιά. Έχει διαπιστωθεί από την εμπειρία, ότι όπου υπάρχει η θέληση, και τα πενιχρά μέσα, αποδίδουν αξιόλογους καρπούς. Η αγάπη είναι κυρίως πράξη. Είναι σημαντικό ότι δεν χάθηκε ακόμη η ανθρωπιά από τον κόσμο, και εκφράζεται και μέσα από συλλογικές προσπάθειες ευαισθησίας και προσφοράς.
Η κοινωνία που οραματιζόμαστε, τείνει να απαλείψει από το λεξικό της ως όρο την κοινωνική απομόνωση, και να εισάγει την κοινωνική συμμετοχή όλων των μελών της που δικαιούνται να έχουν και λόγο και ρόλο.

.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Εθελοντισμός


Τατιάνα Καρύδη
Κοινωνική λειτουργός
Κ.Ψ.Υ.-Ι.Κ.Π.

Ο εθελοντισμός με την ευρεία έννοια, καθορίζεται ως η συνεισφορά ατόμων στο πλαίσιο μίας μη-κερδοσκοπικής, μη-αμειβόμενης δράσης που δεν προβλέπει επαγγελματική εξέλιξη, με σκοπό την ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας ή της κοινωνίας γενικότερα.
Ο εθελοντισμός παίρνει διάφορες μορφές, που κυμαίνονται από τις παραδοσιακές συνήθειες της αμοιβαίας εξυπηρέτησης, σε χειρισμούς της κοινότητας σε ώρα κρίσης, και στην πρωτοποριακή εθελοντική προσπάθεια ανακούφισης, επίλυσης συγκρούσεων και εξάλειψης της φτώχειας. Οι μορφές που παίρνει η εθελοντική προσφορά σήμερα, διευρύνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, ως τις οργανωμένες προσπάθειες για προστασία του περιβάλλοντος, κι από τη δραστηριοποίηση ομάδων πολιτών για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ως την προσφορά σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες.
Η εθελοντική δράση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί η ίδια μία μαθησιακή εμπειρία, αναπτύσσει τις κοινωνικές, επικοινωνιακές δεξιότητες του εθελοντή, και ο ίδιος ο εθελοντής είναι πομπός αλλά και δέκτης των ωφελειών που προκύπτουν από την εθελοντική του δράση.
Η ανάγκη για εθελοντική προσφορά είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ, δεδομένων των αντίξοων επιπτώσεων των παγκοσμίων προβλημάτων, όπως είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η χρήση ναρκωτικών, ο ιός του AIDS στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.
Παρά τις προσπάθειες του κράτους Πρόνοιας, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ζουν κάτω από εξαθλιωμένες συνθήκες απόλυτης φτώχειας και αδυναμίας, αναπηρίας, που η ποιότητα ζωής τους δεν είναι αυτονόητη, αλλά εξαρτάται από το βαθμό της δικής μας ευαισθησίας.
Είναι δεδομένη η σύγχρονη τάση της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, να αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες ευθύνες στη διαδικασία της ανάπτυξης.
Η συμβολή των εθελοντών ως κοινωνική προσφορά προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είναι ανεκτίμητης αξίας με ευρύτητα δράσης, και με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, διότι εκείνο που κυρίως προσφέρεται είναι η καρδιά. Έχει διαπιστωθεί από την εμπειρία, ότι όπου υπάρχει η θέληση, και τα πενιχρά μέσα, αποδίδουν αξιόλογους καρπούς. Η αγάπη είναι κυρίως πράξη. Είναι σημαντικό ότι δεν χάθηκε ακόμη η ανθρωπιά από τον κόσμο, και εκφράζεται και μέσα από συλλογικές προσπάθειες ευαισθησίας και προσφοράς.
Η κοινωνία που οραματιζόμαστε, τείνει να απαλείψει από το λεξικό της ως όρο την κοινωνική απομόνωση, και να εισάγει την κοινωνική συμμετοχή όλων των μελών της που δικαιούνται να έχουν και λόγο και ρόλο.