Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Ο Αντίκτυπος της Πολυδιάστατης Ελληνικής Κρίσης στον Ψυχισμό
«ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΩΪ

09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές


10:00-10:30 Χαιρετισμοί
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας Λευκάδας


Πρώτο τραπέζι -  Συντονιστής: Μιχαλαρέας Ηλίας

10:30- 10:45: Κατσαρός Ανδρέας  «Κοινωνικοί συντελεστές σε  ψυχική υγεία και νόσο»
           
10:45- 11:00: Μίχα Ρωξάνα  «Ο Θεσμός της οικογένειας στην κρίση»

                  11:00- 11:15: Λίβερη Αναστασία  «Αξιοποιώντας τις δυσκολίες στην διαδρομή για την ωριμότητα των μαθητών»
  
11:15 – 11:30: Τσελέντη Αννέτα «Οι αναδυόμενες ψυχοκοινωνικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια φροντίδα: Η διαδρομή  των Δικτυώσεων  στην Κέρκυρα»

11:30- 11:45:Δαμίγος Δημήτρης  «Η ψυχολογική ωρίμανση και ο ρόλος της στη δημιουργία και την αντιμετώπιση των κρίσεων»


11:45- 12:00 Συζήτηση


12:00-12:30: Διάλειμμα


Δεύτερο τραπέζι  - Συντονιστής : Ζερβός Θεοτόκης
         
12:30- 12:45: Χατζησταυράκης Γιώργος « Η κρίση του θεραπευτή»

12:45- 13:00: Λαζαράτου Τέση «Το κόστος της κρίσης και η τιμή της γιατρειάς»      

13:00- 13:15: Κονιδάρης Δημήτρης  «Η συγκυρία ως παράγων υπεράσπισης της ψυχικής υγείας»
                       
13:15- 13:30: Πανούσης Γιάννης «Η φτώχεια ως βίωμα»  

13:30- 13:45 ΣυζήτησηΑΠΟΓΕΥΜΑ

Τρίτο τραπέζι  -  Συντονιστής : Ζερβός Θεοτόκης


18:30- 18:50: Πυλαρινός Θεοδόσης «Η κρίση στη σύγχρονη λογοτεχνία»

18:50- 19:10: Αναγνωστόπουλος Δημήτρης «Η επίδραση της επικρατούσας ιδεολογίας στον ψυχισμό των πολιτών»
   
19:10- 19:30: Βασλαματζής Γρηγόρης « Η κρίση ως αναγνώριση των ελλειμμάτων»         
           
19:30- 20:00 Συζήτηση


20:00-20:30: Χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης


                          

.

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Ο Αντίκτυπος της Πολυδιάστατης Ελληνικής Κρίσης στον Ψυχισμό
«ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΩΪ

09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές


10:00-10:30 Χαιρετισμοί
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας Λευκάδας


Πρώτο τραπέζι -  Συντονιστής: Μιχαλαρέας Ηλίας

10:30- 10:45: Κατσαρός Ανδρέας  «Κοινωνικοί συντελεστές σε  ψυχική υγεία και νόσο»
           
10:45- 11:00: Μίχα Ρωξάνα  «Ο Θεσμός της οικογένειας στην κρίση»

                  11:00- 11:15: Λίβερη Αναστασία  «Αξιοποιώντας τις δυσκολίες στην διαδρομή για την ωριμότητα των μαθητών»
  
11:15 – 11:30: Τσελέντη Αννέτα «Οι αναδυόμενες ψυχοκοινωνικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια φροντίδα: Η διαδρομή  των Δικτυώσεων  στην Κέρκυρα»

11:30- 11:45:Δαμίγος Δημήτρης  «Η ψυχολογική ωρίμανση και ο ρόλος της στη δημιουργία και την αντιμετώπιση των κρίσεων»


11:45- 12:00 Συζήτηση


12:00-12:30: Διάλειμμα


Δεύτερο τραπέζι  - Συντονιστής : Ζερβός Θεοτόκης
         
12:30- 12:45: Χατζησταυράκης Γιώργος « Η κρίση του θεραπευτή»

12:45- 13:00: Λαζαράτου Τέση «Το κόστος της κρίσης και η τιμή της γιατρειάς»      

13:00- 13:15: Κονιδάρης Δημήτρης  «Η συγκυρία ως παράγων υπεράσπισης της ψυχικής υγείας»
                       
13:15- 13:30: Πανούσης Γιάννης «Η φτώχεια ως βίωμα»  

13:30- 13:45 ΣυζήτησηΑΠΟΓΕΥΜΑ

Τρίτο τραπέζι  -  Συντονιστής : Ζερβός Θεοτόκης


18:30- 18:50: Πυλαρινός Θεοδόσης «Η κρίση στη σύγχρονη λογοτεχνία»

18:50- 19:10: Αναγνωστόπουλος Δημήτρης «Η επίδραση της επικρατούσας ιδεολογίας στον ψυχισμό των πολιτών»
   
19:10- 19:30: Βασλαματζής Γρηγόρης « Η κρίση ως αναγνώριση των ελλειμμάτων»         
           
19:30- 20:00 Συζήτηση


20:00-20:30: Χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης