Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Συνάντηση των ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα (β μέρος)

Πραγματοποιήθηκε με συνδιοργάνωση εκ μέρους της Συνομοσπονδίας ΑΜΕΑ και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- ΙΠΚ η συνάντηση των  ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και σημαντικών εκπροσώπων αφ ενός μεν των υπηρεσιών αυτών και εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος,  αλλά και γενικότερα όσων εμπλέκονται από οποιαδήποτε πλευρά με τα θέματα της ψυχικής υγείας και της αναπηρίας  στην Κέρκυρα.
Η προσέλευση ήταν αθρόα και υπήρξε ανταπόκριση και ενεργητική συμμετοχή από όλους τους παρόντες.
Παρών ήταν ο κος Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, προκειμένου να σηματοδοτήσει και αναδείξει τη σημασία αυτής της εκδήλωσης που κεντρικό σκοπό είχε, μετά την κατάθεση των προβληματισμών  που τέθηκαν απ όλες τις πλευρές, να ευαισθητοποιήσει ενεργά τους λήπτες, ώστε να θελήσουν να οργανωθούν ενισχύοντας και διευρύνοντας τον ήδη υπάρχοντα σύλλογο για τα άτομα με πρόβλημα ψυχικής υγείας στην Κέρκυρα.
Η συνάντηση αυτή εξελίχθηκε σε άτυπη ημερίδα με θεωρητικό και πρακτικό μέρος και σε μία ουσιαστική συνομιλία των φορέων –υπηρεσιών με τους αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών. 
Μία συνομιλία από την οποία όλες οι πλευρές μπορούν να κερδίσουν σε επίπεδο συναντίληψης, άμβλυνσης του κοινωνικού στίγματος για την ψυχική υγεία και τελικά καλύτερη αντιμετώπιση των ανθρώπων που είναι κάποια στιγμή της ζωής τους λήπτες αυτών των υπηρεσιών και που θα πρέπει να έχουν και λόγο και ρόλο.

Εδώ υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό από το υλικό της συνάντησης αυτής:.

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Συνάντηση των ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα (β μέρος)

Πραγματοποιήθηκε με συνδιοργάνωση εκ μέρους της Συνομοσπονδίας ΑΜΕΑ και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- ΙΠΚ η συνάντηση των  ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και σημαντικών εκπροσώπων αφ ενός μεν των υπηρεσιών αυτών και εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος,  αλλά και γενικότερα όσων εμπλέκονται από οποιαδήποτε πλευρά με τα θέματα της ψυχικής υγείας και της αναπηρίας  στην Κέρκυρα.
Η προσέλευση ήταν αθρόα και υπήρξε ανταπόκριση και ενεργητική συμμετοχή από όλους τους παρόντες.
Παρών ήταν ο κος Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, προκειμένου να σηματοδοτήσει και αναδείξει τη σημασία αυτής της εκδήλωσης που κεντρικό σκοπό είχε, μετά την κατάθεση των προβληματισμών  που τέθηκαν απ όλες τις πλευρές, να ευαισθητοποιήσει ενεργά τους λήπτες, ώστε να θελήσουν να οργανωθούν ενισχύοντας και διευρύνοντας τον ήδη υπάρχοντα σύλλογο για τα άτομα με πρόβλημα ψυχικής υγείας στην Κέρκυρα.
Η συνάντηση αυτή εξελίχθηκε σε άτυπη ημερίδα με θεωρητικό και πρακτικό μέρος και σε μία ουσιαστική συνομιλία των φορέων –υπηρεσιών με τους αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών. 
Μία συνομιλία από την οποία όλες οι πλευρές μπορούν να κερδίσουν σε επίπεδο συναντίληψης, άμβλυνσης του κοινωνικού στίγματος για την ψυχική υγεία και τελικά καλύτερη αντιμετώπιση των ανθρώπων που είναι κάποια στιγμή της ζωής τους λήπτες αυτών των υπηρεσιών και που θα πρέπει να έχουν και λόγο και ρόλο.

Εδώ υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό από το υλικό της συνάντησης αυτής: