Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

«Γκρεμίζοντας τα τείχη της προκατάληψης»- Ημερίδα

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (Πλατεία Σκαραμαγκά – Καφέ Σεράνο)

την
Πέμπτη
12 Μαΐου 2011
18:00- 21:00μμ

Κλειστή ημερίδα φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας με το συμβολικό τίτλο:
 
«Γκρεμίζοντας τα τείχη της προκατάληψης»

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια ωρίμανσης του έργου: « Στήριξη και ενδυνάμωση των οικογενειών με μέλος που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω της ανάπτυξης δικτύου Συλλόγων Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.)»

.

Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

«Γκρεμίζοντας τα τείχη της προκατάληψης»- Ημερίδα

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (Πλατεία Σκαραμαγκά – Καφέ Σεράνο)

την
Πέμπτη
12 Μαΐου 2011
18:00- 21:00μμ

Κλειστή ημερίδα φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας με το συμβολικό τίτλο:
 
«Γκρεμίζοντας τα τείχη της προκατάληψης»

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια ωρίμανσης του έργου: « Στήριξη και ενδυνάμωση των οικογενειών με μέλος που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω της ανάπτυξης δικτύου Συλλόγων Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.)»