Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Θεωρητική εισήγηση εκπαιδευτικού προγράμματος S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" με τον καθηγητή Π. ΣακελλαρόπουλοΤο μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής εισήγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με γενικό τίτλο: 
"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη: η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης",

 S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" 
με τον καθηγητή Π. Σακελλαρόπουλο.

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

Εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας


Με τη συγκυρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, συνδυάσθηκε και η έναρξη του δεύτερου ετήσιου κύκλου του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου  κάτω από το γενικό τίτλο: 
"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη: η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης" 
από την Υπηρεσία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 
Το σεμινάριο αυτό του οποίου ο πρώτος ετήσιος κύκλος πραγματοποιήθηκε το 2010-2011,  απευθύνεται  κυρίως στη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, αλλά από την έναρξή έχει επιλεγεί  η διεύρυνση της συμμετοχής παρακολούθησης όσο και των διαδικασιών εποπτείας από εργαζομένους των ιδίων  ειδικοτήτων προερχόμενους από δομές ψυχικής υγείας του ΨΝΚέρκυρας αλλά και συνεργαζόμενους φορείς της Κοινότητας σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό.
Ο λόγος της διεύρυνσης αφορά στη γενικότερη φιλοσοφία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, που είναι κατ εξοχήν υπηρεσία ανοιχτή στην κοινότητα, διασυνδέεται με τους φορείς της και συνεργάζεται με κοινό γνώμονα την ευαισθητοποίηση, και δράσεις αγωγής -προαγωγής ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και την όλο και περισσότερο αναβαθμισμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και στο γενικότερο πληθυσμό. 
Για τους ίδιους σκοπούς ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2009 το "Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας Κέρκυρας".


Πρόγραμμα των δύο πρώτων μηνών του 2ου ετήσιου κύκλου:


.

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Θεωρητική εισήγηση εκπαιδευτικού προγράμματος S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" με τον καθηγητή Π. ΣακελλαρόπουλοΤο μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής εισήγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με γενικό τίτλο: 
"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη: η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης",

 S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" 
με τον καθηγητή Π. Σακελλαρόπουλο.

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

Εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας


Με τη συγκυρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, συνδυάσθηκε και η έναρξη του δεύτερου ετήσιου κύκλου του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου  κάτω από το γενικό τίτλο: 
"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη: η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης" 
από την Υπηρεσία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 
Το σεμινάριο αυτό του οποίου ο πρώτος ετήσιος κύκλος πραγματοποιήθηκε το 2010-2011,  απευθύνεται  κυρίως στη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, αλλά από την έναρξή έχει επιλεγεί  η διεύρυνση της συμμετοχής παρακολούθησης όσο και των διαδικασιών εποπτείας από εργαζομένους των ιδίων  ειδικοτήτων προερχόμενους από δομές ψυχικής υγείας του ΨΝΚέρκυρας αλλά και συνεργαζόμενους φορείς της Κοινότητας σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό.
Ο λόγος της διεύρυνσης αφορά στη γενικότερη φιλοσοφία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, που είναι κατ εξοχήν υπηρεσία ανοιχτή στην κοινότητα, διασυνδέεται με τους φορείς της και συνεργάζεται με κοινό γνώμονα την ευαισθητοποίηση, και δράσεις αγωγής -προαγωγής ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και την όλο και περισσότερο αναβαθμισμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και στο γενικότερο πληθυσμό. 
Για τους ίδιους σκοπούς ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2009 το "Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας Κέρκυρας".


Πρόγραμμα των δύο πρώτων μηνών του 2ου ετήσιου κύκλου: