Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Θεωρητική εισήγηση εκπαιδευτικού προγράμματος S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" με τον καθηγητή Π. ΣακελλαρόπουλοΤο μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής εισήγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με γενικό τίτλο: 
"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη: η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης",

 S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" 
με τον καθηγητή Π. Σακελλαρόπουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Θεωρητική εισήγηση εκπαιδευτικού προγράμματος S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" με τον καθηγητή Π. ΣακελλαρόπουλοΤο μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής εισήγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με γενικό τίτλο: 
"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη: η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης",

 S. Freud "Η ζωή μου και η ψυχανάλυση" 
με τον καθηγητή Π. Σακελλαρόπουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: