Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Εκπαιδευτικό σεμινάριο- 2ο μάθημα-2ου ετήσιου κύκλουΣυνεχίζεται για δεύτερο χρόνο το εκπαιδευτικό σεμινάριο ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, και μετά το πρώτο μάθημα του δεύτερου κύκλου, ακολουθεί το δεύτερο που άρχισε σήμερα ως εξής:


Μάθημα 2ο      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Μέρος Ι : Εισηγήσεις
Παρασκευή, 24/2/2012
Αίθουσα  Ιατροχειρουργικής Εταιρείας

18.00 – 18.45
1. «Το Εγώ και οι μηχανισμοί άμυνας»
από την Ε. Ζέικου

19.00 – 19.45
2. «Η θεραπευτική συμμαχία, αντίσταση στην ψυχική αλλαγή, αρνητική θεραπευτική  αντίδραση»
από τον Γ. Χατζησταυράκη
20.00 – 20.45
3. «Οργανωτικοί παράμετροι μιας λειτουργικής σύνδεσης ανάμεσα διοίκηση και θεραπεία»
από τον Α. Λούντζη
        Μέρος ΙΙ : Εποπτεία
Σάββατο, 25/2/2012
Αίθουσα  Ιατροχειρουργικής Εταιρείας
11.30 – 13.00
από την Τ. Λαζαράτου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Εκπαιδευτικό σεμινάριο- 2ο μάθημα-2ου ετήσιου κύκλουΣυνεχίζεται για δεύτερο χρόνο το εκπαιδευτικό σεμινάριο ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, και μετά το πρώτο μάθημα του δεύτερου κύκλου, ακολουθεί το δεύτερο που άρχισε σήμερα ως εξής:


Μάθημα 2ο      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Μέρος Ι : Εισηγήσεις
Παρασκευή, 24/2/2012
Αίθουσα  Ιατροχειρουργικής Εταιρείας

18.00 – 18.45
1. «Το Εγώ και οι μηχανισμοί άμυνας»
από την Ε. Ζέικου

19.00 – 19.45
2. «Η θεραπευτική συμμαχία, αντίσταση στην ψυχική αλλαγή, αρνητική θεραπευτική  αντίδραση»
από τον Γ. Χατζησταυράκη
20.00 – 20.45
3. «Οργανωτικοί παράμετροι μιας λειτουργικής σύνδεσης ανάμεσα διοίκηση και θεραπεία»
από τον Α. Λούντζη
        Μέρος ΙΙ : Εποπτεία
Σάββατο, 25/2/2012
Αίθουσα  Ιατροχειρουργικής Εταιρείας
11.30 – 13.00
από την Τ. Λαζαράτου
Δεν υπάρχουν σχόλια: