Παρασκευή 15 Μαΐου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας, διοργανώνει Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαΐου 2009, και ώρες: 10.00πμ-13.30μμ, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, με θέμα:
«Η Συμβολή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, και των άλλων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών του νομού της Κέρκυρας, στην Πρόληψη και την Έγκαιρη Παρέμβαση. (Είναι εφικτός στόχος η δημιουργία ενός Πρωτοβάθμιου Δικτύου;)».
Σκοπός είναι να παρουσιαστούν τα αντικείμενα δράσης της κάθε υπηρεσίας, και να προβληθεί η αναγκαιότητα του συντονισμού δράσεων των διαφόρων Πρωτοβάθμιων Φορέων στον τομέα της Πρόληψης και της Έγκαιρης Παρέμβασης, εφόσον απευθύνονται προς τον ίδιο πληθυσμό-στόχο.
Γιαυτό το σκοπό, προσκαλούνται όλες οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι λοιπές υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο, ως εξής:
· Δομές του Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο-( ΟΚΑΝΑ-Κινητή Μονάδα Ψυχ Υγείας)
· Κέντρα Υγείας-Περιφ Ιατρεία-Αγροτικά Ιατρεία Κέρκυρας(Γ.Νοσοκομείου)
· Διεύθυνση Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· Διεύθυνση Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· Πρωτοβάθμια περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας
· ΙΚΑ Κέρκυρας
· Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και του Aids(ΔΗΜΟΠ) Κέρκυρας
· Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι»
· Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου Παρελίων
· Εκπροσώπηση Συλλόγου ΑΜΕΑ- και Συλλόγου Υποστήριξης Καρκινοπαθών
· Λοιποί ομιλητές

Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση από πλευράς ομιλητών, από τους ανωτέρω Φορείς και Υπηρεσίες.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Στους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας, διοργανώνει Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαΐου 2009, και ώρες: 10.00πμ-13.30μμ, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, με θέμα:
«Η Συμβολή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, και των άλλων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών του νομού της Κέρκυρας, στην Πρόληψη και την Έγκαιρη Παρέμβαση. (Είναι εφικτός στόχος η δημιουργία ενός Πρωτοβάθμιου Δικτύου;)».
Σκοπός είναι να παρουσιαστούν τα αντικείμενα δράσης της κάθε υπηρεσίας, και να προβληθεί η αναγκαιότητα του συντονισμού δράσεων των διαφόρων Πρωτοβάθμιων Φορέων στον τομέα της Πρόληψης και της Έγκαιρης Παρέμβασης, εφόσον απευθύνονται προς τον ίδιο πληθυσμό-στόχο.
Γιαυτό το σκοπό, προσκαλούνται όλες οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι λοιπές υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο, ως εξής:
· Δομές του Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο-( ΟΚΑΝΑ-Κινητή Μονάδα Ψυχ Υγείας)
· Κέντρα Υγείας-Περιφ Ιατρεία-Αγροτικά Ιατρεία Κέρκυρας(Γ.Νοσοκομείου)
· Διεύθυνση Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· Διεύθυνση Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· Πρωτοβάθμια περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας
· ΙΚΑ Κέρκυρας
· Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και του Aids(ΔΗΜΟΠ) Κέρκυρας
· Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι»
· Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου Παρελίων
· Εκπροσώπηση Συλλόγου ΑΜΕΑ- και Συλλόγου Υποστήριξης Καρκινοπαθών
· Λοιποί ομιλητές

Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση από πλευράς ομιλητών, από τους ανωτέρω Φορείς και Υπηρεσίες.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Στους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: