Τετάρτη 27 Μαΐου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόγραμμα Ημερίδας 30 Μαΐου 2009

“ Η Συνεργασία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, με τις άλλες Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες του Νομού, για την Πρόληψη και την Έγκαιρη Παρέμβαση
(Είναι εφικτός στόχος η δημιουργία ενός Πρωτοβάθμιου Δικτύου;)”9:45 – 10:00 Εγγραφές

10:00 – 10:30 Χαιρετισμοί

10:30 – 10:45 Κατσαρός Α., Ψυχίατρος Διευθυντής Κ.Ψ.Υ – Ι.Π. Κέρκυρας,
“Για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας”.

10:45 – 11:00 Μπούκα Ε., Ψυχίατρος Πρόεδρος Τ.Ε.Ψ.Υ.,

“Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ως Κυριολεκτικός και Συμβολικός Φορέας
Μετάβασης της Φροντίδας στην Κοινότητα”.

11:00 – 11:10 Κιρκίνη Ε., Γενική Ιατρός Κ.Υ. Αγίου Μάρκου – Π.Ι. Α. Κορακιάνας,
Ομιλήτρια: Βάγια Μ., Αγροτικός Ιατρός Π.Ι. Κασσωπαίων,
“Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από ένα Περιφερειακό Ιατρείο σε
Συνεργασία με το Κ.Ψ.Υ. – Ι.Π. Κέρκυρας”

11:10 – 11:20 Τσελέντη Α. Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια, Επ. Υπέυθυνη
ΔΗΜΟΠ "Νίκος Μώρος",

"Η Πρόληψη τόπος συνάντησης και συν- απάντησης για τη Συνεργασία το Συντονισμό, τη Συμπληρωματικότητα".

11:20 – 11:30 Χαβιάρας Ζ., Ψυχίατρος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας –
Επιστημονικά Υπεύθυνος ΟΚΑΝΑ,
Ομιλήτρια: Καζιάνη Α. Ψυχολόγος. Μέλος Προσωπικού του
Προγράμματος ΟΚΑΝΑ Κέρκυρας,

“Το Πρόγραμμα Απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στην Κέρκυρα”

11:30 – 11:40 Συζήτηση – Ερωτήσεις

11:40 – 12:00 Διάλειμμα

12:00 – 12:10 Καρύδη Α., Κοινωνική Λειτουργός, Προΐσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.Α.Κ.,
“Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες στον Τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας”

12:10 – 12:20 Μίχα Ρ., Παιδοψυχίατρος, Κ.Ψ.Υ. – Ι.Π. Κέρκυρας, “Πιλοτικό Πρόγραμμα
Έγκαιρης Διάγνωσης και Πρώιμης Παρέμβασης στο Κ.Ψ.Υ – Ι.Π.
Κέρκυρας”
12:20-12:30 Ζερβού Μ., Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Αναπληρώτρια
Προϊστάμενη ΚΕΔΔΥ,

“Διαγνωστικές - Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ
Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης – Διάγνωσης και Υποστήριξης
ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας”

12:30 – 12:40 Βασιλάκη Ε., Κοινωνιολόγος Ιατροκοινωνικού Κέντρου
Φροντίδας Τσιγγάνων Δήμου Παρελίων,

“Η Λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Φροντίδας Τσιγγάνων του Δήμου
Παρελίων ως Νεοσύστατος Οργανισμός”

12:40 – 12:50 Μουζακίτη Ε., Ψυχολόγος Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”
Δήμου Εσπερίων,

“Ένα Όχημα Έγκαιρης Παρέμβασης και Πρόληψης στην Καρδιά της Κοινότητας ”

12:50 – 13:20 Συζήτηση – Ερωτήσεις

13:20 – 13:30 Κλείσιμο των εργασιών και απονομή βεβαιώσεων
παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόγραμμα Ημερίδας 30 Μαΐου 2009

“ Η Συνεργασία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, με τις άλλες Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες του Νομού, για την Πρόληψη και την Έγκαιρη Παρέμβαση
(Είναι εφικτός στόχος η δημιουργία ενός Πρωτοβάθμιου Δικτύου;)”9:45 – 10:00 Εγγραφές

10:00 – 10:30 Χαιρετισμοί

10:30 – 10:45 Κατσαρός Α., Ψυχίατρος Διευθυντής Κ.Ψ.Υ – Ι.Π. Κέρκυρας,
“Για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας”.

10:45 – 11:00 Μπούκα Ε., Ψυχίατρος Πρόεδρος Τ.Ε.Ψ.Υ.,

“Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ως Κυριολεκτικός και Συμβολικός Φορέας
Μετάβασης της Φροντίδας στην Κοινότητα”.

11:00 – 11:10 Κιρκίνη Ε., Γενική Ιατρός Κ.Υ. Αγίου Μάρκου – Π.Ι. Α. Κορακιάνας,
Ομιλήτρια: Βάγια Μ., Αγροτικός Ιατρός Π.Ι. Κασσωπαίων,
“Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από ένα Περιφερειακό Ιατρείο σε
Συνεργασία με το Κ.Ψ.Υ. – Ι.Π. Κέρκυρας”

11:10 – 11:20 Τσελέντη Α. Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια, Επ. Υπέυθυνη
ΔΗΜΟΠ "Νίκος Μώρος",

"Η Πρόληψη τόπος συνάντησης και συν- απάντησης για τη Συνεργασία το Συντονισμό, τη Συμπληρωματικότητα".

11:20 – 11:30 Χαβιάρας Ζ., Ψυχίατρος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας –
Επιστημονικά Υπεύθυνος ΟΚΑΝΑ,
Ομιλήτρια: Καζιάνη Α. Ψυχολόγος. Μέλος Προσωπικού του
Προγράμματος ΟΚΑΝΑ Κέρκυρας,

“Το Πρόγραμμα Απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στην Κέρκυρα”

11:30 – 11:40 Συζήτηση – Ερωτήσεις

11:40 – 12:00 Διάλειμμα

12:00 – 12:10 Καρύδη Α., Κοινωνική Λειτουργός, Προΐσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.Α.Κ.,
“Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες στον Τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας”

12:10 – 12:20 Μίχα Ρ., Παιδοψυχίατρος, Κ.Ψ.Υ. – Ι.Π. Κέρκυρας, “Πιλοτικό Πρόγραμμα
Έγκαιρης Διάγνωσης και Πρώιμης Παρέμβασης στο Κ.Ψ.Υ – Ι.Π.
Κέρκυρας”
12:20-12:30 Ζερβού Μ., Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Αναπληρώτρια
Προϊστάμενη ΚΕΔΔΥ,

“Διαγνωστικές - Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ
Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης – Διάγνωσης και Υποστήριξης
ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας”

12:30 – 12:40 Βασιλάκη Ε., Κοινωνιολόγος Ιατροκοινωνικού Κέντρου
Φροντίδας Τσιγγάνων Δήμου Παρελίων,

“Η Λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Φροντίδας Τσιγγάνων του Δήμου
Παρελίων ως Νεοσύστατος Οργανισμός”

12:40 – 12:50 Μουζακίτη Ε., Ψυχολόγος Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”
Δήμου Εσπερίων,

“Ένα Όχημα Έγκαιρης Παρέμβασης και Πρόληψης στην Καρδιά της Κοινότητας ”

12:50 – 13:20 Συζήτηση – Ερωτήσεις

13:20 – 13:30 Κλείσιμο των εργασιών και απονομή βεβαιώσεων
παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: