Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης-Προγράμματα Φιλοξενουσών Οικογενειών

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας συνδιοργανώνει μαζί με το Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία- Πάτρας(Σ.Ο.Ψ.Υ.) Ημερίδα στα πλαίσια της Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Τοπικών Κοινωνιών για το θεσμό των Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα είναι  εγκεκριμένο από το υπουργείο Υγείας. Σκοπός του έργου είναι αφ' ενός η ευαισθητοποίηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της 6ης ΥΠΕ προκειμένου να ενημερωθούν για το θεσμό της αναδοχής για ψυχικά πάσχοντες και να εξετάσουν κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας αντίστοιχου προγράμματος στην περιοχή τους, αφ' ετέρου δε να γίνει μια πρώτη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣοΨΥ Πάτρας έχει υλοποιήσει εννιά συναντήσεις εργασίας στην Πελοπόννησο και την Κεφαλλονιά και πρόκειται να υλοποιήσει άλλες έξι στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.  Η συγκεκριμένη Ημερίδα γίνεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. 

Πρόγραμμα Ημερίδας:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης-Προγράμματα Φιλοξενουσών Οικογενειών

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας συνδιοργανώνει μαζί με το Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία- Πάτρας(Σ.Ο.Ψ.Υ.) Ημερίδα στα πλαίσια της Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Τοπικών Κοινωνιών για το θεσμό των Προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα είναι  εγκεκριμένο από το υπουργείο Υγείας. Σκοπός του έργου είναι αφ' ενός η ευαισθητοποίηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της 6ης ΥΠΕ προκειμένου να ενημερωθούν για το θεσμό της αναδοχής για ψυχικά πάσχοντες και να εξετάσουν κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας αντίστοιχου προγράμματος στην περιοχή τους, αφ' ετέρου δε να γίνει μια πρώτη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣοΨΥ Πάτρας έχει υλοποιήσει εννιά συναντήσεις εργασίας στην Πελοπόννησο και την Κεφαλλονιά και πρόκειται να υλοποιήσει άλλες έξι στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.  Η συγκεκριμένη Ημερίδα γίνεται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. 

Πρόγραμμα Ημερίδας:


Δεν υπάρχουν σχόλια: